Rekruteerders

Mijn bedrijf wil de taalbekwaamheid van sollicitanten kunnen beoordelen voor een eventuele werving, voor een functiewijziging of in het kader van talent management.

Entretien d'embauche effectué par un recruteur

Een test speciaal ontworpen voor rekruteringsmanagers

De ELAO-test vereenvoudigt uw rekruteringsprocessen en biedt u een uiterst nauwkeurige en steeds betrouwbare diagnose van de professionele taalbekwaamheid van uw sollicitanten.

Het selecteren van sollicitanten

De ELAO-test is gebouwd op het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (CEFRL). Voor een nog grotere nauwkeurigheid hebben we enerzijds het A0-niveau en anderzijds 4 extra graadmeters tussen elk niveau toegevoegd (bijvoorbeeld: A1(0), A1(25), A1(50) en A1(75)). Dankzij deze bijkomende precisering kunt u gemakkelijk een selectie maken binnen de groep sollicitanten.

Kies de meest geschikte kandidaat!

De ELAO-test beoordeelt zowel de schriftelijke als de mondelinge professionele taalbekwaamheid van uw sollicitanten. U ontvangt duidelijke en genuanceerde beoordelingsrapporten (zie voorbeeld) ten bate van een gerichte werving en conform de taalvaardigheden die nodig zijn voor de aangeboden functie

Beheer de evaluaties van uw kandidaten snel en met gemak

Via de beheerdermodule maakt u de toegangscodes aan en verstuurt u deze in een paar klikken naar de sollicitanten. U kunt met gemak alle resultaten van de geteste sollicitanten  exporteren naar een overzichtelijke en leesbare Excel-tabel (zie voorbeeld)