Managers talenonderwijs

Mijn universiteit of mijn faculteit wenst de taalbekwaamheid van studenten te beoordelen om groepen met een homogeen niveau samen te kunnen stellen.

Etudiants à l'université qui effectuent le test ELAO

Een test speciaal ontworpen voor uw universiteit /faculteit

De ELAO-test is zeer gebruiksvriendelijk zowel voor de studenten als voor de omkadering. De beheerder kan met gemak grote evaluatieprojecten opvolgen. De ELAO-test is uiterst aanpasbaar en u kunt hem met gemak in uw proces van taalbekwaamheidsonderzoek integreren.

Stel homogene groepen samen

De ELAO-test is gebouwd op het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (CEFRL). Voor een nog grotere nauwkeurigheid hebben we enerzijds het A0-niveau en anderzijds 4 extra graadmeters tussen elk niveau toegevoegd (bijvoorbeeld: A1(0), A1(25), A1(50)en A1(75)). Dankzij deze bijkomende precisering kunnen homogene groepen nog nauwkeuriger samengesteld worden.

Bied uw studenten nauwkeurige informatie aan om vooruitgang te boeken

De ELAO-test evalueert 4 bekwaamheden: de kennis van grammaticale structuren, de actieve woordenschat, de passieve woordenschat en de luistervaardigheid. De studenten krijgen een gedetailleerd evaluatieverslag (zie voorbeeld) toegestuurd. Daarin staan de aandachts- en verbeterpunten binnen elke vaardigheid, en in het bijzonder wat betreft de grammatica.

Beheer de evaluaties van uw studenten snel en gemakkelijk

Via de beheerdermodule kunt u met gemak de bekwaamheidsrapporten beheren en de communicatie van de toegangscodes tot de test opvolgen. Met één enkele klik exporteert u alle resultaten van de geteste studenten in een uiterst overzichtelijk en leesbaar Excel-formaat (zie voorbeeld).